Mobil : 3028 9862   Fax : 8699 9864   E-mail : jan.ostergaard@vip.cybercity.dk  
Profil
Projektering og Rådgivning
Én-familiehus
Tømrer- og snedkerarbejde
Referencer
Kontakt

PROJEKTERING OG RÅDGIVNING
Projektering
Som beskrevet på forsiden kan firmaet være behjælpelig i hele projektets udførelse. Udarbejdelse af tegninger, kontakt til myndigheder, indhentning af tilbud på maler-, murer-, el-, VVS-, beton- jord, og kloak-arbejde hvis dette indgår i projektet.

Der fremsendes herefter et samlet tilbud til bygherren.

Under selve byggeriet kan det være Byggefirmaet som har ansvaret for samarbejdet med de involverede parter og sikrer at alt går som det skal. Firmaet stiller samme høje kvalitetsmæssige krav til samarbejdspartnernes udførte arbejde som til firmaets eget arbejde.

Rådgivning
i forbindelse med boligkøb kan firmaet udføre grundig gennemgang af boligen og udarbejde en fejl og mangelliste. Firmaet udarbejder også gerne et tilbud på hvad det vil koste at udbedre de konstaterede fejl og mangler, så dette kan indgå i videre overvejelser og forhandlinger i forbindelse med boligkøbet.